آرشیو جلسات و کلاس ها

 

در این قسمت امکان استفاده از

جلسات پرستشی و تعلیمی گذشته قابل دسترس میباشد.

 

 

 

دسترسی به آرشیو 2013 در یوتیوب 

دسترسی به آرشیو 2014 در یوتیوب 

دسترسی به آرشیو 2015 در یوتیوب 

دسترسی به آرشیو 2016 در یوتیوب 

دسترسی به آرشیو 2017 در یوتیوب 

دسترسی به آرشیو 2018 در یوتیوب 

دسترسی به آرشیو 2020 در یوتیوب 

 

بخش دانلود و مشاهده ویدئو جلسات

لیست جلسات کلیسا در سال 2018
 
 
13 برنامه بیست و چهارم جون 2018 3 تیر ماه 1397 درک جلال خداوند قسمت پنجم و پایانی نمایش ویدئو
12 برنامه بیست و هفتم می 2018 6 خرداد 1397 درک جلال خداوند قسمت چهارم نمایش ویدئو
11 برنامه شش می 2018 16 اردیبهشت 1397 درک جلال خداوند قسمت سوم نمایش ویدئو
10 برنامه بیست و نهم آپریل 2018 9 اردیبهشت 1397 درک جلال خداوند قسمت دوم نمایش ویدئو
09 برنامه بیست و دوم آپریل 2018 2 اردیبهشت 1397 درک جلال خداوند قسمت اول نمایش ویدئو
80 برنامه هشتم آپریل 19 فروردین 1397 بررسی کتاب غلاطیان قسمت سیزدهم و پایانی نمایش ویدئو
07 برنامه اول آپریل 2018 12 فروردین 1397 بررسی کتاب غلاطیان قسمت دوازدهم نمایش ویدئو
06 برنامه بیست و پنجم مارس 2018 5 فروردین 1397 بررسی کتاب غلاطیان قسمت یازدهم نمایش ویدئو
05 برنامه هجدهم مارس 2018 27 اسفند 1396 بررسی کتاب غلاطیان قسمت دهم نمایش ویدئو
04 برنامه بیست و پنجم فوریه 2018 6 اسفند 1396 بررسی کتاب غلاطیان قسمت نهم نمایش ویدئو
03 برنامه هجدهم فوریه 2018 29 بهمن 1396 بررسی کتاب غلاطیان قسمت هشتم نمایش ویدئو
02 برنامه چهارم فوریه 2018 15 بهمن 1396 بررسی کتاب غلاطیان قسمت هفتم نمایش ویدئو
01 برنامه هفتم ژانویه 2018 17 دی ماه 1396 بررسی کتاب غلاطیان قسمت ششم نمایش ویدئو
 

لیست جلسات کلیسا در سال 2017

لیست جلسات کلیسا در سال 2016

لیست جلسات کلیسا در سال 2015

لیست جلسات کلیسا در سال 2014

لیست جلسات کلیسا در سال 2013

 


کلیسای حیات نو

 


صفحه اصلی

مدیا

 

در باره ما نجات

همیاری

تماس با ما  
HAYATEHNO CHURCH

4001 Deats RD.

Dickinson, TX 77539

(832)738-1740


Site Design: www.jamespitkin.com

Images and content © New Life Persian Church. All rights reserved.