آرشیو جلسات و کلاس ها

 

 
 
لیست جلسات کلیسا در سال 2016
52 برنامه 20 دسامبر 2016 30 آذر ماه 95 به دست آوردن آرامش ابدی قسمت دوم و پایانی نمایش ویدئو
51 برنامه 14 دسامبر 2016 24 آذر ماه 95 به دست آوردن آرامش ابدی قسمت اول نمایش ویدئو
50 برنامه اعماق کلام شماره 3   قبل از صلیب و بعد از صلیب نمایش ویدئو
49 برنامه اعماق کلام شماره 2   آزمایش های زندگی نمایش ویدئو
48 برنامه اعماق کلام شماره 1   گوشت کلام نمایش ویدئو
47 برنامه بیست ام نوامبر 2016 30 آبان ماه 95 کشیش استیو قسمت دوم و پایانی نمایش ویدئو
46 برنامه سیزدهم نوامبر 2016 23 آبان ماه 95 کشیش استیو قسمت اول نمایش ویدئو
45 برنامه ششم نوامبر 2016 16 آبان ماه 95 رمز های ملکوت قسمت اول نمایش ویدئو
44 برنامه سی ام اکتبر 2016 9 آبان ماه 95 کنفرانس سوئد 2016 با موضوع فیض قسمت پایانی نمایش ویدئو
43 برنامه بیست و سوم اکتبر 2016 2 آبان ماه 95 کنفرانس سوئد 2016 با موضوع فیض قسمت نهم نمایش ویدئو
42 برنامه شانزدهم اکتبر 2016 25 مهر ماه 95 کنفرانس سوئد 2016 با موضوع فیض قسمت هشتم نمایش ویدئو
41 برنامه نهم اکتبر 2016 هجدهم مهر ماه 95 کنفرانس سوئد 2016 با موضوع فیض قسمت هفتم نمایش ویدئو
40 برنامه دوم اکتبر 2016 یازدهم مهر ماه 95 کنفرانس سوئد 2016 با موضوع فیض قسمت ششم نمایش ویدئو
39 برنامه بیست و پنج سپتامبر 2016 چهارم مهر ماه 95 کنفرانس سوئد 2016 با موضوع فیض قسمت پنجم نمایش ویدئو
38 برنامه هجدهم سپتامبر 2016 29 شهریور ماه 95 کنفرانس سوئد 2016 با موضوع فیض قسمت چهارم نمایش ویدئو
37 برنامه یازدهم سپتامبر 2016 22 شهریور ماه 95 کنفرانس سوئد 2016 با موضوع فیض قسمت سوم نمایش ویدئو
36 برنامه چهارم سپتامبر 2016 14 شهریور ماه 95 کنفرانس سوئد 2016 با موضوع فیض قسمت دوم نمایش ویدئو
35 برنامه بیست و هشتم آکوست 2016 7 شهریور ماه 95 کنفرانس سوئد 2016 قسمت اول نمایش ویدئو
34 برنامه بیست و یکم آگوست 2016 31 مرداد ماه 95 کنفرانس استرالیا نوح قسمت پایانی نمایش ویدئو
33 برنامه چهاردهم آگوست 2016 24 مرداد ماه 95 کنفرانس استرالیا نوح قسمت چهارم نمایش ویدئو
32 برنامه هفتم آگوست 2016 17 مرداد ماه 95 کنفرانس استرالیا نوح قسمت دوم نمایش ویدئو
31 برنامه سی و یکم جولای 2016 10 مرداد ماه 95 کنفرانس استرالیا نوح قسمت اول نمایش ویدئو
30 برنامه بیست و چهارم جولای 2016 3 مرداد ماه 95 هفت روز پیدایش قسمت چهارم نمایش ویدئو
29 برنامه هفدهم جولای 2016 27 تیر ماه 95 هفت روز پیدایش قسمت سوم نمایش ویدئو
28 برنامه دهم جولای 2016 20 تیر ماه 95 کنفرانس استرالیا قسمت ششم نمایش ویدئو
27 برنامه سوم جولای 2016 13 تیر ماه 95 کنفرانس استرالیا قسمت پنجم نمایش ویدئو
26 برنامه بیست و ششم جون 2016 5 تیر 95 کنفرانس استرالیا قسمت چهارم نمایش ویدئو
25 برنامه نوزدهم جون 2016 30 خرداد 95 کنفرانس استرالیا قسمت سوم نمایش ویدئو
24 برنامه دوازده جون 2016 23 خرداد 95 کنفرانس استرالیا قسمت دوم نمایش ویدئو
23 برنامه پنجم جون 2016 16 خرداد 95 کنفرانس استرالیا قسمت اول نمایش ویدئو
22 برننامه بیست و نهم می 2016 9 خرداد ماه 95 هفت روز پیدایش قسمت دوم نمایش ویدئو
21 برنامه بیست و دو می 2016 2 خرداد ماه 95 هفت روز پیدایش نمایش ویدئو
20 برنامه پانزدهم می 2016 26 اردیبهشت ماه 95 خانواده تو کیست ؟ نمایش ویدئو
19 برنامه هشتم می 2016 19 اردیبهشت 95 تثلیث محبت قسمت سوم و پایانی نمایش ویدئو
18 برنامه اول می 2016 12 اردیبهشت 95 تثلیث محبت    قسمت دوم نمایش ویدئو
17 برنامه 24  آپریل 2016 5 اردیبهشت 95 تثلیث محبت    قسمت اول نمایش ویدئو
16 برنامه 17 آپریل 2016 27 فروردین 95 درس زندگی توسط کشیش مانی و کشیش هرمز نمایش ویدئو
15 برنامه 10 آپریل 2016 22 فروردین 95 تسلط بر دشمنان زندگی قسمت اول نمایش ویدئو
14 برنامه سوم آپریل 2016 یازدهم فروردین 95 چاه های اسحاق قسمت سوم و پایانی نمایش ویدئو
13 برنامه بیست و هفت مارچ 2016 هشتم فروردین ماه 95 عید قیام نمایش ویدئو
12 برنامه بیست مارچ 2016 دوم فروردین ماه 95 نوروز و حیاتی نو نمایش ویدئو
11 برنامه سیزدهم مارچ 2016 بیست و سوم اسفند 94 چاه های اسحاق قسمت دوم نمایش ویدئو
10 برنامه ششم مارچ 2016 شانزدهم اسفند ماه 94 چاه های اسحاق قسمت اول نمایش ویدئو
09 برنامه بیست و هفتم فوریه 2016 نهم اسفند ماه 94 شناخت عشق و محبت قسمت پایانی نمایش ویدئو
08 برنامه بیست و یکم فوریه 2016 دوم اسفند 94 شناخت عشق و محبت قسمت دوم نمایش ویدئو
07 برنامه چهاردم فوریه 2016 بیست و پنج بهمن 94 شناخت عشق و محبت قسمت اول نمایش ویدئو
06 برنامه هفتم فوریه 2016 هجدهم بهمن 94 رمز و سر در ایمان نمایش ویدئو
05 برنامه سی و یکم ژانویه 2016 یازدهم بهمن 94 رویا های خداوند برای ایمانداران نمایش ویدئو
04 برنامه بیست و چهارم ژانویه 2016 چهارم بهمن 94 پختگی و بلوغ در مسیح قسمت پایانی نمایش ویدئو
03 برنامه هفدهم ژانویه  2016 بیست و هفتم دی ماه 94 پختگی و بلوغ در مسیح نمایش ویدئو
02 برنامه دهم ژانویه 2016 بیست دی ماه 1394 شروعی تازه نمایش ویدئو
01 برنامه سوم ژانویه سال 2016 سیزدهم دی ماه 1394 مکاشفاتی در کتاب یونس قسمت دوم و پایانی نمایش ویدئو
 

 

 


کلیسای حیات نو

 


صفحه اصلی

مدیا

 

در باره ما نجات

همیاری

تماس با ما  
NEW LIFE CHURCH

4001 Deats RD.

Dickinson, TX 77539

(832)738-1740


Site Design: www.jamespitkin.com

Images and content © New Life Persian Church. All rights reserved.