اعتقاد نامه

 

 

کلیسای حیات نو

دگرگونی کلیسا تمرکز برای تغییر جهان .

تمرکز حیات نو ، پیروی از عیسی مسیح .

با دستان باز ؛ زندگی و کار برای دعوت دیگران برای پیوستن به ما در این سفر، بخشش و امید و عشق در صورتی که عبادت صبورانه و تجربه قدرت مافوق خداوند وهرآنچه که در زندگی شخصی مان و تجربه های کلیسایی اتفاق می افتد ، به  واسطه ی اعطای عشق عیسی مسیح ما به آن رسیده ایم چون ما برای رسیدن به آن سر از پا نمی شناسیم .

عطایایی که خداوند به همه ی ما بخشیده ، دوستی با جوامع سازمان یافته ، کلیساهای محلی که به فرصت های زندگی بر فاصله بین دو حیات تمرکز دارند ، با قوت آن را می سازیم .

قسمتهایی که حیات نو بر آنها تمرکز دارد: آزادی از گناه ، خود و مذهب .

حیات نو دگرگونی کلیسایی است که مدلهایی از مینیستری عیسی است. یک رویکرد  قراردادی برای دستیابی به رویداد از دست رفته در زمانیکه عمومیت ندارد . رقابتی خود متمرکز  به  در آغوش گرفتن خادمان و بیان حقیقت به مذهبیان که به مذهب و اعمالشان ایمان دارند نه به زندگی در خداوند و قدرتش .

فعالیتهای که حیات نو بر آن ها تمرکز دارد :

هفت خصوصیاتی که تمرکزمان بر آن ها معطوف می شوند.

1.اعتماد به کلام خداوند : تمام زندگی کلیسایی بر اعتماد بر خداوند ، وعده هایش و اعتبار و اقتدار کلامش معطوف است .

2.انتظار حضور صاحب شخصیت خداوند : افرادی که تمام زندگی و مینیستری آنها به انتظارات خداوند نزدیک است خداوند به صورت فعال در زندگی و کار آنها و در میان آنها حضور دارد .

3. بشارت عمدی : افراد آزاد از گناه ، خود و مذهب بر تمام دستورات کلیسا تسلط دارند ، اعتماد بر خداوند ، خرد و عقل را برای آموزش ، تعلیم و اختیار آنهایی که در رأس توجهات است برای بزرگان کلیسا فراهم می آورد .

4.پروش رهبران قوی : رهبران " رهبران خادم و جانشین "  با عشرهای مردان و زنان در حال رشد هستند همچون ساخت دوباره ی رهبران آموزش و تمرین می دهد .

5. گسترش گروهای کوچک (خط زندگی) : کلیسا درون جوامعی با گروه های کوچک که از نو شکل گرفته اند سازمان دهی شده  و متعهد شده برای پرورش روابط و اصول تغییر زندگی .

6. شاگردسازی ( فرایند بلوغ ) :  کلیسا شامل فرایند شاگرد سازی ( از تغییر مذهب به بلوغ ) است . تمرینات نظم روحانی به صورت مستحکم ، مینیستری شخصی ، تفصیر انجیل و شخصیت سازی از نتیجه های آن بشمار می آیند .

7.قربانی دادن : رهبران کلیسا بر طبق کتاب مقدس نظارت بر نتیجه ی کار شرکت کنندگان و نظم دهی به کلیسای محلی را آموزش و شکل می دهند .

تغییردادن رابطه ها :

باور ما براین اصل استوار است که انجیل در میان جوامع می تواند جهان را تغییر دهد .جوامع با برنامه ها تغییر نمی کنند بلکه توسط ارتباطات توسعه یافته در میان مردم آن جوامع است که تغییر خواهند کرد .استراتژی اساسی ما ایجاد و حمایت همین ارتباطات است که این تغییرات را به دنبال خواهد داشت و ما این ارتباطات را در میان گروها توسط داوطلبان و دوستان مبشر محلی مان      می سازیم. و ما همچنین با فرستادن خادمین به سر تا سر جهان و شرکت در جوامع آنها ، از این ارتباطات جهانی حمایت می کنیم .

خط زندگی ( گروهای کوچک )

هدف خط زندگی : "حمل کردن بارهای یکدیگر " غلاطیان 6 : 2

خط زندگی برای رویارویی با نیازهای روحی و احساسی ، فیزیکی و کاربردی به تمام کسانی که در جامعه ی ایمانی ما هستند وجود دارد . سیستم حمایت اولیه برای حاضران کلیسایمان حمل بارهای یکدیگر در گروه های کوچک مینیستری است .

اما برای کسانی که از گروه های کوچک دور نیستند ، توسعه ی گروههای خط زندگی که فراهم کننده کمک های ذیل می باشند وجود دارد .

نان حیات :

بخش آشپزخانه مینیستری که وعده های غذایی برای آنهایی که درموقعیتهای بحرانی هستند یا نیازهای کوتاه مدت دارند را فراهم می کند.

نامه های حیات :

بخش پاسخگویی مینیستری نامه هایی تشویق آمیز به داوطلبان از قبیل : اشخاص نظامی ، کارمندان و آنهایی که در لیست دعا کنندگان کلیسای ما هستند می فرستد.

عشق به زندگی :

بخش حمایت ، کمکهای موقت ( غیر مستمر ) برای آنهای که نیاز دارند را فراهم می کند ، این کمک ها شامل بازدید ، حمل و نقل و ایاب و ذهاب  یا انجام کارهای منزل می باشد.

فلسفه ی حیات نو :

ما بر این باور هستیم که باید حداکثر اثربخشی و باروری را از منابعی که خداوند به ما عطا فرموده را به دست آوردیم. هر آنچه که ما برنامه ریزی ، ایجاد و بیان می کنیم باور داریم که عطیه ی از خداوند است و نه برای کسب سود دنیوی .

پیغام حیات نو :

ابزارها ، دستگاه ها ، ویدئوها ، وسائل و سایر منابع  و توانای ایجاد آنها را خداوند به ما داده است و تمام آنها برای کلیسا ، گروه ها یا افرادی که موافق استفاده نکردن ابزاری ( دنیوی ) یا کسب سود هستند رایگان است.

نظارت حیات نو :

ما به پنج شخصیت مینیستری که به کلیسا داده شده اند عقیده داریم ، یعنی رسولان ، انبیا ، معلمین ، شبانان و مبشرین که برای بنای مقدسین و رهبری روحانی مهم هستند.

دوم اینکه ما برطبق کتاب مقدس به بزرگان کلیسا که حامی پنج شخصیت نامبرده در مینیستری برای تکمیل هدف دید و رویا هستند باور داریم .

سوم اینکه خادمان بر طبق معیارهای کتاب مقدس انتخاب شده اند و همیشه برای انجام خدمت در دسترس هستند.

ارزش های حیات نو

1. حضور خداوند :

حضور خداوند از اجزاء ضروری و دقیق خدمت ماست . بدون آن ما هیچ چیز نیستیم ؛ در میان آن ما همه چیز را پیدا می کنیم . حضورش موجب شفا ، راهنمایی و راحتی ماست . با حضورش درون زندگی جدید در روح نفس می کشیم.

2. برتری یافتن :

ما در جهانی زندگی می کنیم که به سختی در جستجوی حقیقت و امید هستیم. ما برای بشارت انجیل و دیدن زندگی های تغییر یافته در شهرمان ، اطرافمان و جهانمان وجود داریم که اینها به واسطه نیازهای معنوی ، احساسی و فیزیکی مردم عملی می شود .

3. نسل آینده :

ما برای دستیابی به نسل آینده و تجهیز کردن آن نسل اهداء شده ایم ، برای توانمند ساختن مردان وزنانی که به واسطه زندگی در خداوند دایره اثراتشان را تغییر و برخورد جاودانی در جهان را شکل می دهند .

4. مزیت :

خداوند لایق و شایسته بهترین هاست. خداوند ما فوق هر آنچه که بدست می آوریم است ، دادن   بهترین هایمان در هر جا و هر زمان و هر عملی که انجام می دهیم لذتی برای قلب خداوند و جلال نام خداوند است.

5. آفرینندگی :

در ابتدا خداوند به صورت آفریننده ظاهر شد ، به این معنی که با فرزندانش در ارتباط بود . اگر خداوند آفریننده با بشر در ارتباط باشد ، در نتیجه ما به بهترین شکل ظاهر خواهیم شد.

6. تنوع :

ما همچون جوامع مختلف که زندگی را تجربه می کنند ، زندگی را سپری می کنیم. ما تمام فرهنگ ها، نژادها ،شخصیت ها ، اعصار و زمینه ها را تقدیس می نامیم. چون هر یک از اینها بازتاب و نشان دهنده زیبایی سازنده آن است.

7. رابطه :

آگاهی از فرهنگ ها فرصت ارتباط با مردم را افزایش می دهد . وقتی که ما خداوند و کلامش را در موقعیتهایی که مردم به صورت روزانه با آن مواجه هستند را می آوریم زندگی ما تغییر می کند.

8. خدمات :

خداوند درون شخصی قرار دارد که می خواهد بخشی از چیزی بزرگتر از خودش باشد ، همچون زمانی که درون خانه اش خدمت می کنیم ما تمرین می کنیم که خودمان را به بالاترین درجه از همه چیز برسانیم که دیدن هدف پادشاهی تکمیل شده خداوند بر روی زمین است .

9. فضای زندگی بخش :

ما ایمان داریم که خانه خداوند مکانی است که تمام مردم می توانند در آن حضور یابند و زندگی ای که خداوند تمایل به آن دارد را تجربه کنید . مکانی که در آن عشق به وجود می آید ،ارتباطات شکل می گیرد و سرنوشت و تقدیر در آنجا رغم می خورد.

10. کارگروهی :

برای تکمیل هدف پادشاهی خداوند در جوامع مان و کل جهان ، ما با هم زندگی می کنیم و چون دوشادوش هم کار می کنیم قدرت بی نظیر ، توانایی ها و هدایای واحد را با شادی تقسیم می کنیم .

بیانه ایمان ( اعتقادنامه )

کتاب مقدس :

ما ایمان داریم که کتاب مقدس چه عهد جدید و چه عهد قدیم ، کلام معتبر و مقتدر خداوند است و این تنها منبع موثق نهایی برای تعیین تمام حقایق تعلیمی در نوشته های اصلی است. کتاب مقدس عطیه ای است عاری از گناه و اشتباه .

امثال 30 :5 ، رومیان 16 : 25 – 26 ، دوم تیموتائوس 3 : 16 ، دوم پطرس 1 : 20 - 21

تثلیث :

ما ایمان داریم که خداوند مان یکی است . به صورت خارجی وجود خداوند درسه شخصیت ظاهر   می شود پدر ، پسر«عیسی  مسیح» و روح القدس که این سه شخصیت از هر نظر مساوی و جاودانی هستند.

پیدایش 1 : 26 ، اشعیاء 9 : 6 ، متی 3: 16-17 و 28: 19 ، لوقا 1: 35 ، عبرانیان 3 : 7-11 ،

اول یوحنا 5 : 7

عیسی مسیح :

 ایمان داریم که عیسی مسیح پسر خداوند است ، دومین شخصیت از تثلیث ، در زمین عیسی   100% خدا و 100% جسم . او از باکره ای متولد شد ، و در زندگی بدون گناه زندگی کرد . معجزاتش را انجام داد ، به خاطر بشریت روی صلیب مرد و این چنین با ریختن خون خود کفاره گناهان ما شد . برطبق کتای مقدس پس از سه روز از مردگان برخاست و به آسمان بالا رفت و در طرف راست پدر نشست و دوباره با جلال و قدرت باز خواهد گشت.

اشعیاء 9 : 6 ، یوحنا 1 : 1 و 14 و 20 : 28 ، فیلیپیان 2 : 5 -6 ، اول تیموتائوس 2 : 5 و 3 : 16

تولد باکره :

ما ایمان داریم که عیسی مسیح توسط خداوند پدر به دنیا آمده است بواسطه روح القدس  در شکم مریم باکره ، بنابراین او پسر خداوند است.

اشعیا 7 : 14 ، متی 1 : 18 و 23 – 25 ، لوقا 1 : 27 – 35

قیام از مردگان :

ایمان داریم که خداوند مان عیسی مسیح پس از سه روز مرگش بر روی صلیب به صورت جسمانی در جسم جلال یافته از مردگان برخاست . او به آسمان بالا رفت و بر سمت راست خداوند نشست.

لوقا 24 : 16 و 36 و 39 ، یوحنا 2 : 19 – 21 و 20 : 26 – 28 و 21 : 4 ، رومیان 8 : 34

باز خرید :

ما ایمان داریم که بشر به صورت خداوند آفریده شده است ، اما به خاطر نا فرمانی اختیاراش از گناه کرد و مرد . در نتیجه تمام بشر این طبیعت گناه آلود و گمراه را همواره به همراه داشت و فقط امید بشریت به باز خرید توسط عیسی مسیح است ، پسر خداوند .

پیدایش 1 : 26 – 31 و 3 : 1 – 7 ، رومیان 5 : 12 – 21 .

تولد تازه :

برای هر شخص که خداوند را می شناسد ، تولد تازه ( دربین زندگی جدید تجربی ) توسط روح القدس قطعا ضروری است.

یوحنا 6 : 44 و 65 .

نجات :

ما ایمان داریم که بشر توسط فیض عظیم مسیح نجات یافته است  ، به واسطه ایمان شخصی به عیسی مسیح . نجات هدیه ای است از طرف خداوند و نه در نتیجه انجام کارهای خوب یا تلاش بشری .    به واسطه توبه از گناهانمان ، بخشش از گناهانمان را دریافت می کنیم . توبه تعهد دوری از گناه در هرجایی از زندگی مان وپیروی از عیسی مسیح است ، بنابراین مجوزی برای رهایی و نجاتمان است رومیان 10 : 9 – 10 ، اعمال 3 : 19 و 16 : 31 ، غلاطیان 2 : 16 و 3 : 8 ، افسسیان 2 : 8 – 9 ، تیتوس 3 : 5 ، عبرانیان 9 : 22 .

تقدیس :

ما به تقدیس ایمان داریم ، فرایندی همیشگی که در ثمره ی کلام خداوند و روح القدس است برای تکمیل و توسعه شخصیت مسیح در ما . و این به واسطه حضور روح القدس و کلام خداوند در مینیستری است که مسیحیان را قادر می سازد در خداوند زندگی کنند .

رومیان 8 : 29 و 12 : 1 – 2 ، دوم قرنتیان 3 : 18 و 6 : 14 – 18 ، اول تسالونیکیان 4 : 3 و 5 : 23 ، دوم تسالونیکیان 2 : 1 – 3 ، عبرانیان 2 : 11 .

خون عیسی :

خون عیسی مسیح که عاری از گناه بود بر روی صلیب ریخت و 100% کافی برای پاک کردن بشر از انواع گناهان است . عیسی به خود اجازه داد که به خاطر گناهکاری ما و برای گناهان ما مجازات شود ، و برای تمام کسانی که ایمان دارند جریمه گناه مرگ است ، این را فراهم می کند .

اول یوحنا 1 : 7 ، مکاشفه 1 : 5 و 5 : 9 ، کولسیان 1 : 20 ، رومیان 3 : 10 – 12 و 23 و 5 : 9 ، یوحنا 1 : 29 .

عیسی مسیح ساکن در تمام ایمانداران :

مسیحیان مردمانی هستند که به عیسی مسیح دعوت شده اند و روح القدس در میان آنها حضور دارد و زندگی می کند. آنها از قدرت و اختیار زندگیشان برای رسیدن به مسیح چشم پوشی می کنند و او را پادشاه زندگی خود می سازند در زمانیکه او مرد ، دفن شد و دوباره از مرگ برخواست .

یوحنا 1 : 12 و 14 : 17 و 15 : 14 ، رومیان 8 : 11 ، مکاشفه 3 : 20 .

تعمید در روح القدس :

ما به تعمید در روح القدس ایمان داریم ، که در روز پنطیکاست داده شده است. وعده پدر برای تمام ایمانداران است همچون یک موهبت قطعی قدرت برای خدمت کردن . و می تواند در یک  لحظه نجات را فراهم آورد.

یویئل 2 : 28 – 29 ، متی 3 : 11  ، مرقس 16 : 17 ، اعمال 1 : 5 و 2 : 1 – 4 و 17 و 38 – 39 و 8 : 14 – 17 و 10 : 38 و 44 – 47 و 11 : 15 – 17 و 19 : 1 – 6 .

 

عطایای روح القدس :

ما ایمان داریم که در روح القدس به واسطه عطایای معنوی مختلفی برای ساختن و تقدیس کلیسا ظاهر شده است . که نشان دهنده اعتبار قیام و تأیید قدرت انجیل است. شرح این عطایا در کتاب مقدس لزوما کامل نیستند و ممکن است در انواع مختلفی ظاهر شود . این عطایا همیشه هماهنگ با کلام خداوند هستند و نباید هرگز متناقض با معیارهای کتاب مقدس استفاده شود.

رومیان 1 : 11 – 12 و 12 : 4 – 8 ، اول قرنتیان 12 : 1 – 31 و 14 : 1 – 40 ، افسسیان 4 : 16 ، اول تیموتائوس 4 : 14 ، دوم تیموتائوس 1 : 5 – 16 ، عبرانیان 2 : 4 ، اول پطرس 4 : 10

کلیسا :

هر شخصی که در روح متولد می شود همچون اعضای بدن ایماندارن بخشی از کلیسای مرکزی هستند . و طبق کتاب مقدس به کلیسای محلی متصل و برنامه ریزی می شوند . کلیسا نشان دهنده مسیح بر روی زمین است که برای انجام دادن مأموریت عظیم خداوند است .

مزمور 92 : 12 – 15 ، افسسیان 1 : 22 و 2 : 19 – 22 ، عبرانیان 12 : 23 ، یوحنا 17 : 11 و 20 – 23 .

دو مورد از آئین های مسیحی :

ما ایمان داریم که آئین های کلیسا ، توسط فرمان عیسی مسیح است که تعمید آب توسط غسل و شام خداوند را می توان نام برد که هر دوی آنها برای کسانی که از نو تولد می شوند انجام می پذیرد.

تعمید آب : ایماندار بودن در عیسی مسیح پادشاه و تبدیل جدیدی است که توسط کلام خداوند به تعمید آب در نام پدر ، پسر و روح القدس و در نام عیسی فرمان داده شده است.

مشارکت : مشارکت در یک وقت عالی در حضور خداوند زمانی که تکه های نان و آب انگور (بدن و خون مسیح پادشاه) برداشته و خورده می شود ، که یاد آور قربانی شدن عیسی روی صلیب است .

متی 26 : 26 : 29 و 28 : 19 ، مرقس 16 : 16 ، اعمال 2 : 38 و 8 : 12 و 36 – 38 و 10 : 47 – 48 ، اول قرنتیان 10 : 16 و 11 : 23 – 26 .

بهشت و جهنم :

بهشت محل سکونت جاودانی برای تمام ایمانداران در انجیل عیسی مسیح است. بعد از زندگی        بر روی زمین بی ایمانان توسط خداوند قضاوت خواهند شد و به جهنم فرستاده ، جایی که آنها با شیطان و فرشتگان عزل شده قرار می گیرند . بهشت و جهنم مکانهایی جاودانی هستند.

متی 5 : 3 و 12 و 20 و  6 : 20 و 19 : 21 و 25 : 34 و 25 : 41 ، مرقس 9 : 43 – 48 ، یوحنا 5 : 11 – 13 و 13 : 24 ، دوم قرنتیان 5 : 1 ، عبرانیان 9 : 27 و 11 : 16 ، اول پطرس 1 : 4 ، مکاشفه 14 : 9 – 11 و 20 : 12 – 15 و 21 : 8 .

بازگشت دوباره :

ما ایمان داریم که عیسی مسیح به صورت فیزیکی ، ظاهری و جلال یافته روی زمین برای دومین بار باز خواهد گشت و پادشاهی اش را تأسیس خواهد کرد که زمان آن هم برای هیچکس مشخص نیست .

متی 24 : 30 و 26 : 63 – 64 ، اعمال 1 : 9 – 11 ، اول تسالونیکیان 4 : 15 – 17 ، دوم تسالونیکیان 1 : 7 – 8 ، مکاشفه 1 : 7 .

 


کلیسای حیات نو

 


صفحه اصلی

مدیا

 

در باره ما نجات

همیاری

تماس با ما  
HAYATEHNO CHURCH

4001 Deats Rd.

Dickinson, TX 77539

(832)738-1740


Site Design: www.jamespitkin.com

Images and content © New Life Persian Church. All rights reserved.