آرشیو جلسات و کلاس ها

 

 
 
لیست جلسات کلیسا در سال 2017
32 برنامه سی و یکم دسامبر 2017 10 دی ماه 1396 بررسی کتاب غلاطیان قسمت پنجم نمایش ویدئو
31 برنامه بیست و چهار دسامبر 2017 3 دی ماه 1396 بررسی کتاب غلاطیان قسمت چهارم نمایش ویدئو
30 برنامه هفدهم دسامبر 2017 26 آذر ماه 1396 بررسی کتاب غلاطیان قسمت سوم نمایش ویدئو
29 برنامه دهم دسامبر 2017 19 آذر ماه 1396 بررسی کتاب غلاطیان قسمت دوم نمایش ویدئو
28 برنامه سوم دسامبر 2017 12 آذر ماه 1396 بررسی کتاب غلاطیان قسمت اول نمایش ویدئو
27 برنامه پانزدهم اکتبر 2017 23 مهرماه 1396 درک کلیدهای ملکوت خداوند قسمت هشتم نمایش ویدئو
26 برنامه هشتم اکتبر 2017 16 مهرماه 1396 درک کلیدهای ملکوت خداوند قسمت هفتم نمایش ویدئو
25 برنامه اول اکتبر 2017 9 مهرماه 1396 درک کلیدهای ملکوت خداوند قسمت ششم نمایش ویدئو
24 برنامه بیست و چهارم سپتامبر 2017 2 مهر ماه 96 درک کلیدهای ملکوت خداوند قسمت پنجم نمایش ویدئو
23 برنامه هفدهم سپتامبر 2017 26 شهریور 96 درک کلیدهای ملکوت خداوند قسمت چهارم نمایش ویدئو
22 برنامه دهم سپتامبر 2017 19 شهریور ماه 96 درک کلیدهای ملکوت خداوند قسمت سوم نمایش ویدئو
21 برنامه سوم سپتامبر 2017 12 شهریور ماه 96 برنامه زنده کشیش مانی و کشیش هرمز در شبکه هفت نمایش ویدئو
20 برنامه بیست آگوست 2017 29 مرداد ماه 96 درک کلیدهای ملکوت خداوند قسمت دوم نمایش ویدئو
19 برنامه سیزده آگوست 2017 22 مرداد ماه 96 درک کلیدهای ملکوت خداوند قسمت اول نمایش ویدئو
18 برنامه شش آگوست 2017 15 مرداد ماه 96 درک سبت نمایش ویدئو
17 برنامه سی ام جولای 2017 8 مرداد ماه 96 شناخت رابطه با خدا قسمت پایانی نمایش ویدئو
16 برنامه بیست و سوم جولای 2017 1 مرداد ماه 96 شناخت رابطه با خدا - قسمت دوازدهم نمایش ویدئو
15 برنامه شانزدهم جولای 2017 25 تیر ماه 96 شناخت رابطه با خدا - قسمت یازدهم نمایش ویدئو
14 برنامه نهم جولای 2017 18 تیر ماه 96 شناخت رابطه با خدا - قسمت دهم نمایش ویدئو
13 برنامه دوم جولای 2017 11 تیر ماه 96 شناخت رابطه با خدا - قسمت نهم نمایش ویدئو
12 برنامه بیست و پنجم  جون 2017 4 تیر ماه 96 شناخت رابطه با خدا - قسمت هشتم نمایش ویدئو
11 برنامه هجده ام جون 2017 28 خرداد 96 شناخت رابطه با خدا - قسمت هفتم نمایش ویدئو
10 برنامه چهارم جون 2017 14 خرداد 96 شناخت رابطه با خدا - قسمت ششم نمایش ویدئو
09 برنامه بیست و هشتم  می 2017 7 خرداد 96 شناخت رابطه با خدا - قسمت پنجم نمایش ویدئو
08 برنامه بیست و یکم می 2017 31 اردیبهشت 96 شناخت رابطه با خدا - قسمت چهارم نمایش ویدئو
  برنامه نوزدهم می 2017 29 اردبیهشت 96 پرسش و پاسخ نمایش ویدئو
07 برنامه چهاردهم می 2017 24 اردبیهشت 96 شناخت رابطه با خدا - قسمت سوم نمایش ویدئو
06 برنامه هفت می 2017 17 اردبیهشت 96 شناخت رابطه با خدا - قسمت دوم نمایش ویدئو
05 برنامه سی ام آپریل 2017 10 اردیبهشت 96 شناخت رابطه با خدا - قسمت اول نمایش ویدئو
04 برنامه شانزده آپریل 2017 27 فروردین 96 درک سبت خداوند نمایش ویدئو
03 برنامه بیست مارچ 2017 اول فروردین 96 برنامه نوروزی توسط کشیش مانی عرفان نمایش ویدئو
02 برنامه پانزدهم مارچ 2017 25 اسفند ماه 95 پرسش و پاسخ نمایش ویدئو
01 برنامه دوازده مارچ 2017 20 اسفند ماه 95 اولین نبوت در کلام خداوند نمایش ویدئو
 

 

 


کلیسای حیات نو

 


صفحه اصلی

مدیا

 

در باره ما نجات

همیاری

تماس با ما  
NEW LIFE CHURCH

4001 Deats RD.

Dickinson, TX 77539

(832)738-1740


Site Design: www.jamespitkin.com

Images and content © New Life Persian Church. All rights reserved.